Błąd 500 przy CRUD -> Deleta

Wywala Mi błąd 500 kiedy chce usunąć coś co występuje w innej tabeli:
public function actionDelete($id) {

		if (Yii::app()->getRequest()->getIsPostRequest()) {

			

            $relationA = IngredientsHasAdditions::model()->findAll('ingredients_idingredients=:ingredients_idingredients',array(':ingredients_idingredients'=>$id));

            $relationS = IngredientsHasSpice::model()->findAll('ingredients_idingredients=:ingredients_idingredients',array(':ingredients_idingredients'=>$id));

            $relationA->delete();

            $relationS->delete();

             $this->loadModel($id, 'Ingredients')->delete();                  


			if (!Yii::app()->getRequest()->getIsAjaxRequest())

				$this->redirect(array('admin'));

		} else

			throw new CHttpException(400, Yii::t('app', 'Your request is invalid.'));

	}

findAll() zwraca tablicę obiektów, musisz ją przeiterować i na każdym obiekcie użyć delete() niezależnie. Choć w takim kontekście lepiej użyć deleteAll().

Włącz sobie tryb debug, żeby dostawać pełne informacje o błędach.