Bardzo dziwne zachowanie ajaxLink w CGridView

Na stronie mam zawartośc która jest renderowana przez określone widoki za pomocą ajaxLinków umieszczonych w CTreeView. ajaxLinki uruchamiają metode UpdateAjax. Wszystko działa poprawnie. W jednym ‘pudełku’ ładowanej zawartości znajduje się tabela CGridView. W jednej z jej kolumn umieściłem ajaxLinki, które po kliknięciu powinny zmieniać zawarośc diva poniżej za pomocą metody UpdateDiv. Gdy klikam w któregokolwiek linka z tabeli zmienia się główna zawartość zamiast diva, tak jakby uruchamiana była metoda UpdateAjax a nie UpdateDiv. Z tego co zaobserwowałem div zmienia się na ułamek sekundy poczym zmienia się główna zawartość i to o jakieś “losowo” wybrane widoki…??

UpdateAjax
public function actionUpdateAjax()

  {

    if(Yii::app()->request->isAjaxRequest && isset($_GET['idJednostki']))

    {

        $data = array();

        $id = $_GET['idJednostki'];

        

        $data['dInformacje'] = Jednostki::model()->findByPk($id);

        

            

        $this->renderPartial('_ajaxContent', $data, false, true);

        

    }

  }UpdateDiv
public function actionUpdateDiv(){

        if(Yii::app()->request->isAjaxRequest && isset($_GET['strId'])){

            

            $data['dStr'] = Str::model()->findByPk($_GET['strId']);

            

            $this->renderPartial('_strInfo',$data,false,true);

        }

    }Głowny widok
<div id="content-jednostki">


    <?php echo $this->renderPartial('_ajaxContent',array(

                'dInformacje'=>$dInformacje,

            )); 

    ?>

</div>Widok z CGridView

<div id="table">

<?php 


$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

    'id'=>'u-grid',

    'dataProvider'=>$dInformacje,

    'filter'=>new Informacje,

    'columns'=>array(

        'id',

        'name',

        'field',

        array(

          'class'=>'myAjaxLinkColumn',

        ),

      

        

    ),

)); 


?>


</div>

<div class="str-info" >

<?php 

    

    $this->renderPartial('_strInfo');

)); ?>

</div>Do wyrenderowania ajax linków posłużyłem się klasą:
class myAjaxLinkColumn extends CLinkColumn

{


    protected function renderDataCellContent($row,$data)

    {

        

      echo CHtml::ajaxLink('view', Yii::app()->getUrlManager()->createUrl('sis/UpdateDiv'), array('data'=>array('strId'=>'7'), 'update'=>'.str-info'));

    }

}Próbowałem jeszcze z CButtonColumn. Efekt ten sam. Dlaczego uruchamia metode AjaxUpdate. Dzieje się tak nawet jak kompletnie usunę metodę UpdateDiv.

Pomocy, już dzień zmarnowałem żeby to rozwiązać i nic.

Temat rozwiązany, ta sama sytuacja co w poście poprzednim (http://www.yiiframework.com/forum/index.php?/topic/10953-ajax-ladowanie-zawartosci/), ajax nie renderował obsługi zdarzenia do nowego ajaxLinka.

Rozwiązanie gadd33 z postu poprzedniego idealnie załatwiło sprawę. Temat zamknięty