افزودن عکس و لینک به Autocomplete

[font="Tahoma"][rtl]سلام دوستان، چطوری میشه به zii.widgets.jui.CJuiAutoComplete عکس برای نمایش موضوع و لینک برای کلیک و redirect شدن هم اضافه کرد؟

آ[/rtl][/font]

[font="Tahoma"][rtl]فکر کنم باید یکی از CJuiAutoComplete مشتق کنم و بعد خودم بهش اضافه کنم، ممنون می شم دوستان راهنمایی کنن[/rtl][/font]

[font="Tahoma"][rtl]دوستان از چیزی که توی این لینکگفته استفاده کردم ولی عکس رو نشون نمی ده ، به جاش تگ htmlش رو نشون می دهکسی می تونه راهنمایی کنه؟[/rtl][/font]

[font="Tahoma"][rtl]دوستان منتظر راهنماییاتون هستم[/rtl][/font]

[right][rtl][/right][right][font="Tahoma"]به نظر من از select2 استفاده کنید بهتره همه دردسرش کمتره و هم کلی option داره. حتی فکر کنم یک extension مخصوص yii هم داشته باشه[/font][/right][right][/rtl][/right]