Assetmanager

[font="Tahoma"][rtl]دوستان من از کد زیر برای غیر فعال کردن asset ها استفاده کردم، که دیدم همه چیز از css و js و… بهم ریخت

اومدم غیر فعالش کردم که دیدم فایده نداشته و کار نکرد[/rtl][/font]
'components'=>array(

      'assetManager' => array(

         'linkAssets' => false,

      ),[rtl][font="Tahoma"] حالا وقتی دکمه های ctrl+shift+c رو می زنم می بینم بازم بعضی از فایل ها رو لود نمی کنه و مشکل داره، و ارور زیر رو میده[/font][/rtl]

[color="#FF0000"]Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) http://localhost/sd/assets/a3c107c3/jquery.multifile.js

[/color]

[font="Tahoma"][rtl]

چیکار باید بکنم

ممنون[/rtl][/font]

[font="Tahoma"][rtl]کنار asset فکر می کنم همیشه مسئله catch هم هست

بررسی کن ببین چطوره[/rtl][/font]

[font="Tahoma"][rtl]با کش که کاری نداشتم

نمی دونم چرا اینطوری شد[/rtl][/font]