Ajaxsubmitbutton Z Uploadem Plików?

Cześć,

czy wspaniałe Yii umożliwia szybki i łatwy upload plików za pomocą technologi ajax?.

Mój kod wygląda następująco:
$form = $this->beginWidget('bootstrap.widgets.BsActiveForm', array(

    'id' => 'comment-form',

    'htmlOptions' => array('enctype' => 'multipart/form-data'),

    ));

?>


<?php echo $form->errorSummary($model); ?>


<?php echo $form->hiddenField($model, 'parent_id', array('type' => 'hidden')); ?>

<?php echo $form->hiddenField($model, 'task_id', array('type' => 'hidden')); ?>

<?php echo $form->textAreaControlGroup($model, 'context', array('rows' => 6)); ?>


     <?php

     $this->widget('CMultiFileUpload', array(

         'attribute' => 'file',

         'name' => 'file',

         'denied' => 'Whoops! We weren\'t able to upload your file!',

         'duplicate' => 'Whoops! This was a duplicate file',

         'htmlOptions' => array('multiple' => 'multiple')));

     ?>


     <?php

     echo BsHtml::ajaxSubmitButton(Yii::t('app', 'create.button'), CHtml::normalizeUrl(array('comment/create')), array(

         'type' => 'POST',

         'success' => 'function(data) {'

         . 'if(data.length > 0) { $(".task-comment-wrapper").html(data);'

         . 'app.comments.form.addListener().renderForm();}}'

         ), array('class' => 'button-comment'));

     ?> File bez odpowiedniego content-type nie zostanie wysłane tyle, że jak wysyłam też zwykły tekst. Wiem, że można, to zrobić za pomocą JSa używając obiektu FormData, ale czy Yii czasem nie udostępnia czegoś szybszego?.

http://www.yiiframework.com/extension/ajaxuploader/