Ajax Form Post etme Sorunu

Merhaba arkadaşlar

Elimdeki formu ajax ile post ederken sayfa yenilenmeden yapılmasını istiyorum ama sayfam sürekli yenileniyor. Kodlarım Şu şekilde;

<?php

    &#036;form = &#036;this-&gt;beginWidget('CActiveForm', array(


      'id' =&gt; 'menu-form',


      'action' =&gt; Yii::app()-&gt;createUrl('//admin/menuinsert'),


      'method' =&gt; 'post',


      // Please note: When you enable ajax validation, make sure the corresponding


      // controller action is handling ajax validation correctly.


      // There is a call to performAjaxValidation() commented in generated controller code.


      // See class documentation of CActiveForm for details on this.


      'enableAjaxValidation' =&gt; false,


      'htmlOptions' =&gt; array('class' =&gt; 'validate form-horizontal',


        'onsubmit' =&gt; &quot;return false;&quot;,


        'onkeypress' =&gt; &quot; if(event.keyCode == 13){ send(); } &quot;),


      'clientOptions' =&gt; array(


        'validateOnSubmit' =&gt; false,


      ),


    ));


    ?&gt;


    &lt;div class=&quot;form-group&quot;&gt;


      &lt;?php echo &#036;form-&gt;errorSummary(&#036;model); ?&gt;


      &lt;div id='error'&gt;&lt;/div&gt;


      &lt;div class=&quot;col-sm-3 pull-right&quot;&gt;


        &lt;?php


        echo CHtml::ajaxSubmitButton('Kaydet', array('admin/menuinsert'), array('success' =&gt; 'messagesuccess', 'error' =&gt; 'messageerror'), array('class' =&gt; 'btn btn-success pull-right')


        );


        ?&gt;


      &lt;/div&gt;        


    &lt;/div&gt;


    &lt;div class=&quot;form-group&quot;&gt;


      &lt;div class=&quot;col-sm-2&quot;&gt;


        &lt;?php echo &#036;form-&gt;labelEx(&#036;model, 'adi'); ?&gt;


      &lt;/div&gt;


      &lt;div class=&quot;col-sm-10&quot;&gt;


        &lt;?php echo &#036;form-&gt;textField(&#036;model, 'adi', array('class' =&gt; 'form-control', 'placeholder' =&gt; 'Menü Adi', 'data-validate' =&gt; 'required', 'data-message-required' =&gt; 'Menü Adını boş bırakmayınız', 'name' =&gt; 'adi')); ?&gt;


      &lt;/div&gt;


    &lt;/div&gt;


    &lt;div class=&quot;form-group&quot;&gt;


      &lt;div class=&quot;col-sm-2&quot;&gt;


        &lt;?php echo &#036;form-&gt;labelEx(&#036;model, 'baslik'); ?&gt;


      &lt;/div&gt;


      &lt;div class=&quot;col-sm-10&quot;&gt;


        &lt;?php echo &#036;form-&gt;textField(&#036;model, 'baslik', array('class' =&gt; 'form-control', 'placeholder' =&gt; 'Menü Başlığı', 'data-validate' =&gt; 'required', 'data-message-required' =&gt; ' Menü Başlığını boş bırakmayınız', 'name' =&gt; 'baslik')); ?&gt;


      &lt;/div&gt;


    &lt;/div&gt;


    &lt;div class=&quot;form-group&quot;&gt;


      &lt;div class=&quot;col-sm-2&quot;&gt;


        &lt;?php echo &#036;form-&gt;labelEx(&#036;model, 'sirasi'); ?&gt;


      &lt;/div&gt;


      &lt;div class=&quot;col-sm-10&quot;&gt;


        &lt;?php echo &#036;form-&gt;textField(&#036;model, 'sirasi', array('class' =&gt; 'form-control', 'placeholder' =&gt; 'Sırası', 'data-validate' =&gt; 'number,required', 'data-message-required' =&gt; 'Menü Sırasını Giriniz', 'name' =&gt; 'sirasi')); ?&gt;


      &lt;/div&gt;


    &lt;/div&gt;

//script dosyam aşagıdaki gibi

<script>

&#036;(document).ready(function()


{


  &#036;('#menu-form').submit(function(event)


  {


    event.preventDefault();


    var &#036;form = &#036;(this);


    &#036;.ajax({


      url: &#036;(this).attr('action'),


      dataType: 'json',


      type: 'POST',


      data : &#036;form.serialize()+'&amp;ajax='+&#036;form.attr('id'),


      success: function(data, textStatus, XMLHttpRequest)


      {


        if (data &#33;= null &amp;&amp; typeof data == 'object'){


          &#036;.each(data, function(key, value){


            &#036;('#error').append(value);


          });

        }


      },


      error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown)


      {

      }


    });


    return false;


  }


}

</script>

Nerde yanlış yapıyorum yardımcı olursanız sevinirim iki gündür bununla uğraşıyorum

Ajax Post için örnek…

http://www.yiiframework.com/wiki/388/ajax-form-submiting-in-yii/

Hocam bende o örnekten baktım yaptım verileri kaydediyor ama sayfayı yeniliyor. Ben sayfa yenilenmeden kaydedilme işlemi başarılı ise toast ile mesaj vermek istiyorum. Ne kadar örnek baktıysam hepsinde post sayfayı yenileniyor

üstadlar kusura bakmayın ben yii de yeniyim kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum ajax ile formu post edip kaydetme durumuna göre notificaions vermek istiyorum bu kısımda tıkanıp kaldım 2 gündür bununla uğraşıyorum yardımcı olursanız sevinirim.

config/main.php dosyasında

'request'=>array(

    'enableCookieValidation'=>true,

    'enableCsrfValidation'=>true,

		),satırları varsa aşağıda ki kodları
<?php 

		$request = Yii::app()->getRequest();

		echo CHtml::hiddenField($request->csrfTokenName, $request->getCsrfToken());

?>hazırladığın formun içine yerleştirirsen ajax ile bilgi gönderebilirsin. güvenlik açısından bu kodu görmesi lazım sistemin