Ajax crud generator

Korzystał ktoś z tego? wi jak można dodać upload? mam wrażenie, że ten kod napisany jest jakoś na kolanie… niby fajny, ale coś w tym zrobić to włosy sobie można prędzej wyrwać.

A skąd to masz ? Daj linka

http://www.yiiframework.com/extension/yii2-ajaxcrud/

Generalnie kod mi się tego nie podoba w ogóle… czemu kontroler ma odpowiadać za wyświetlanie okien modeli?

Jak by ci się udało rozgryźć jak w tym cokolwiek zmienić. Dodać upload/dodać masową zmianę statusu czy jakieś inne akcje to podziel się, bo ja tego kodu w kontrolerze nie rozumiem w ogóle. musiałem to na razie porzucić i samemu klepać z podstawowego generatora.

Aby upload działał trzeba zmodyfikować plik _form.php (wygenerowany wcześniej za pomocą GII), dodać do niego upload pliku

oraz poinformować formularz że będzie upload


$form = ActiveForm::begin(

['options'=>['enctype'=>'multipart/form-data']]

);

W kontrolerze trzeba nauczyć przyjmować pliki :


if ($request->isAjax && $model->load($request->post())) {

		$this->upload($model); // funcja przyjmująca plik




protected function upload($model)

{ //ver 2.1

	if ($model->validate()) 

	{   

		if ($model->file = UploadedFile::getInstance($model, 'file')) 

		{	

			$model->img = $model->name.'.' . $model->file->extension;


			if ($model->save()) { 

				$upload = $model->file->saveAs( /img/  . $model->img);

				if (!$upload) { print_r($model->getErrors());die;}


			} else {

				print_r($model->getErrors());die;

			}

			return true;

		} 

	} else {

		Yii::$app->session->setFlash('error', Yii::t('app', 'Data not validate'));

	} 

}

Pamiętam że jak kiedyś miałem to zadanie to jeszcze w Ajax wymagana była jakaś modyfikacja ale za chiny nie mogę sobie przypomnieć. Kod który zapodałem jest z wycięty z mojej aplikacji więc trzeba by dostosować do własnych potrzeb