مشکل در استفاده از Ajax در Cgridview

[font="Tahoma"][rtl]با سلام

من در قسمت view از CGridView استفاده کردم که مقادیر یکی از این attribute ها را به صورت کمبو باکس و با استفاده از dropDownList نمایش دادم. حال می خواهم این امکان وجود داشته باشه که اگر کابر مقدار هرکدام از این کمبو ها را تغییر داد بدون فشردن دکمه ای و یا استفاده از فرمی ذخیره شود. از کد زیر استفاده کردم:[/rtl]
array(

	'name' => 'status',

	'type'=>'raw',

	'value' => 'CHtml::dropDownList("status".$data->id, $data->situation, array(

		-1 => "تأیید نشده" , 0 => "معلق" , 1 => "تأیید شده") , array(

		submit => array("/profileInformationservice/unconfirmed","id"=>$data->id),

		)

		)',

),

[rtl]ولی من می خواهم مقدار جدید کمبو باکس که کاربر انتخاب می کند هم به تابع خود بفرستم تا تغییرات ذخیره شود. ولی مقدار کمبو به تابع فرستاده نمی شود.

وقتی سرچ کردم دیدم بعضی جاها از Ajax استفاده کردند من هم خواستم این روش رو امتحان کنم ولی با خطا مواجه شدم. کد رو در زیر قرار می دهم تا اساتید نظر محترمشون را بفرمایند و من اشتباهاتم رو متوجه شوم.

[/rtl]


array(

	'name' => 'status',

	'type'=>'raw',

	'value' => 'CHtml::dropDownList("status".$data->id, $data->situation, array(

		 -1 => "تأیید نشده" , 0 => "معلق" , 1 => "تأیید شده") , array(

			"ajax" => array(

			"type"=>"POST",

			"url"=>"/profileInformationservice/unconfirmed?id=".$data->id, 

			"update"=>"#status".$data->id,

			))

		)',

)

[rtl]باتشکر[/rtl][/font]

[font="Tahoma"][rtl]سلام برای استفاده از ajax تو فرم های yii راه های دیگه ای هم هست اول پیشنهاد می کنم خطایی که برنامه بهت میده رو بنویسی تا دوستان بهتر بتونن راهنمایی کنن[/rtl][/font]

[rtl]بنده راه دوم را پیشنهاد می کنم. زیرا شما در یک gridView دارید کار می کنی نه یک فرم. در حالت اول با submit، حالتی شبیه به فرم نیاز است درصورتی که شما در gridView هستید.

[/rtl]