مشكل با كلاس active در menu widget

[right]

من اين سوال را در بخش انگليسي زبان پرسيدم اما كسي جواب نداد

مسئله اينه كه

menu widget

به هر ايتمي كه با

url

مرورگر يكسان باشه كلاس

active

را اختصاص ميده

اما اگر يكي از ايتمها فقط از

controller/action

تشكيل شده باشه و پارامتر اضافي نداشته باشه هر موقع كه يك

url اي

مثل

[‘controller/action’,‘tag’=>‘something’]

اجرا ميشه ان ايتم بدون پارامتر هم كلاس

active

را دريافت ميكنه و من نمي خوام اين اتفاق بيفته . چاره چيه دوستان ؟

(راستي چكار كنم توي اين فروم فارسي انگليسي باهم بنويسم اما قاطي و درهم نشه!الاين رايت را هم ميزنم فايده نداره)

[/right]