مشکل با Accessrules

[font="Tahoma"][right]سلام.

دوستان برای اینکه فقط کاربران وارد شده بتونن صفحه ی خاصی رو ببینن ، مگه نباید از

accessRules

استفاده کرد ؟![/right][/font]

[font="Tahoma"][right]من بالای

siteController

یه همچین چیزی نوشتم ، ولی کار نمی کنه![/right][/font]

[html]public function accessRules()

{


  return array(


    array('allow',


      'actions'=>array('home'),


      'users'=>array('*'),


    ),


    array('allow',


      'actions'=>array('about','contact'),


      'users'=>array('@'),


    ),


    array('deny', // deny all users


      'users'=>array('*'),


    ),


  );


}[/html]

[font="Tahoma"][right]لطفا راهنمایی کنین. چیزه خاصی باید اضافه کنم ؟[/right][/font]

[rtl][size="2"]برای اینکه تابع [/size][size="2"]AccessRule اجرا بشه[/size][size="2"] باید فیلترش برای کنترلرتون تعریف کنید[/size]

[/rtl]


class PostController extends CController

{

......

	public function filters()

	{

		return array(

			'accessControl',

		);

	}

}

[rtl]اطلاعات بیشتر راجبه AccessRule رو اینجا بخونید.

[/rtl]

http://www.yiiframework.com/doc/guide/1.1/en/topics.auth#access-control-filter