Accessrules A Yeni Birim Ekleme

mrb

admin ve user olmanın dısında yeni bir birim eklesem yapısal değişiklik nasıl değişmeli?

tşk.

accessRules() fonksiyonu içinde yeni bir fonksiyon çağırabilirsin.

örneğin: user login olduğunda hangi controller ve actionlara hangi düzeyde erişim yetkisine sahip olabileceğini daha önce belirlediğin tablodan çekip 1 kereliğine set edersin.

accessRules() içinde bu controller için hangi actionlara izin verdiysen rule’unu oluşturursun

Login oldugu zaman session asagidaki gibi bir session atip accessRules da ona gore kontrol ediyorum ama yii nin role base kontrolunude kullanabilirsin

http://www.yiiframework.com/doc/guide/1.1/en/topics.auth#role-based-access-control
Yii::app()->user->setState('role', 'editor');


public function accessRules()

	{

		return array(

			array('allow', 

				'actions'=>array('edit'),

				'expression' => array($this, 'isEditor'),

			),

			array('deny', // deny all users

				'users'=>array('*'),

			),

		);

	}

    function isEdit()

    {

      if(Yii::app()->user->getState('role') == 'edit')

        return true;

      else

        return false;

    }herkese tşk.halettim.