Zapytanie z trzech tabel HOW??

Po pierwsze witam na forum i od razu informuję, że dopiero zaczynam przygodę z Yii

Mam trzy tabele

  1. Spis |id_ksiazki (FK)|id_wlasciciela (FK)

  2. Ksiazki |id|nazwa|

  3. Wlasciciele |id|nazwa|

I teraz tak. Wiem, jak w SQL wypisać nazwy książek i właścicieli na podstawie spisu


SELECT k.nazwa, w.nazwa

FROM tbl_spis

JOIN tbl_ksiazki k ON tbl_spis.id_ksiazki = k.id

JOIN tbl_wlasciciele w ON tbl_spis.id_wlasciciela = w.id

ORDER BY w.id

Mam kontroler SpisController.php


class SpisController extends Controller

{

	public $lista;

	

	public function actionIndex()

	{		

		$criteria = new CDbCriteria();

		$criteria->select = 'k.nazwa';

		$criteria->join = 'JOIN tbl_ksiazki k ON t.id_ksiazki = k.id';

		$criteria->join .= ' JOIN tbl_wlasciciele w ON t.id_wlasciciela = w.id';

		$criteria->condition .= '1=1';

		$criteria->order = 'w.id';

		

		$lista=Spis::model()->findAll($criteria);

		$this->lista = $lista;

		$this->render('index', array(

																	'lista'=>$this->lista, 

																));

	}

tylko, że to nie działa :( w sensie nie pobiera nazw z tbl_ksiazki i tbl_wlasciciele

W modelu Spis mam też ustawione relacje (mam nadzieję, że dobrze :) ):


	public function relations()

	{

		// NOTE: you may need to adjust the relation name and the related

		// class name for the relations automatically generated below.

		return array(

			'id_wlasciciela' => array(self::BELONGS_TO, 'Wlasciciele', 'id'),

			'id_ksiazki' => array(self::BELONGS_TO, 'Ksiazki', 'id'),

		);

	}Wiem, że problem pewnie jest błahy, dlatego też proszę o wyrozumiałość.

Hehe już działa. Magiczne gettery i dobre relacje “did the trick” :D

A mógłbyś coś więcej na temat rozwiązania napisać napewo komuś jeszcze by się to przydało:)